Historik kring studentexamen och studentpresenter

Skolan är en institution som fyller en nödvändig funktion på många sätt. Dess elever blir inte bara allmänbildade i historia och bra på kast med liten boll, de lär sig också mycket om förutsättningarna för det sociala liv de även efter skolans slut ständigt kommer att ha en del i. Med detta sagt kommer det ändå sällan som någon överraskning att skolans elever blir själaglada vid blotta tanken av att gymnasiet en dag kommer att vara över. Så är det, så har det varit i alla tider, och så kommer det högst troligen också att förbli.

Själva begreppet ”studenten” kommer från den tid då man avslutade gymnasiet med en så kallad studentexamen. Detta begrepp avskaffades dock år 1968 i Sverige, vilket också ledde till att man slutade fira fenomenet i så stor utsträckning som man gjort tidigare. Under 80- och 90-talet kom studentfirandet tillbaka allt mer, även om själva traditionerna ofta skiljer sig väsentligt åt från stad till stad. I de flesta fall ingår dock ingredienser som att sjunga studentsången, att åka flak med sin klass, att ha en så kallad ”utspringning” och att ha en familjär mottagning i hemmet vid dagens slut.

Till hela traditionen kring studenten hör att man som tjej klär sig i vitt, och som kille i en klassisk kostym. Studentmössa gäller för båda könen, och är ett attribut det blivit allt mer kommers omkring. Idag har studenterna möjlighet att välja olika typer av mössor, olika budskap som ska broderas in, färger, typsnitt och så vidare. I övrigt har faktiskt traditionerna som associeras med studenten förblivit sig ganska lika genom åren.

Leave a Reply